Vad är detta för projekt?
Vi, den Fantastiska Femman, håller i skrivande stund på med ett projekt som ligger inom ramarna för den moderna populärkulturen, där vi kommer att producera en fiktiv kortfilm - Superkvinnan - samt fyra uppsatser som på olika sätt berör populärkulturen.

Detta är hela projektets hemsida och här kommer all information som kan tänkas vara intressant att finnas tillgänglig! Om några olkarheter uppstår finns kontaktuppgifter tillgängliga under rubriken kontakt!
© Fantastiska Femman 2007 - Sidan optimerad för Mozilla Firefox